Det har gått ein del år sidan sist vi var på besøk i frikyrkja i Sula. Men på grunn av byggearbeid var gudstenesta i Sula Frikirke denne gongen flytta til Langevåg bedehus. Å synge i ellevetida ein søndag føremiddag kan ofte vere ei utfordring for nokon kvar. Men denne gongen viste det seg at det var vel tidleg på dag for teknikken. Ein gitarforsterkar takka nemleg for seg. Men heldigvis fekk vi ei hjelpande hand med gitarforsterkar av dagens talar Tor Rødseth.

Vi fekk ei god stund om Guds Ord med tale, song og vitnesbyrd. 11 kvartett-songar blei det plass til i denne gudstenesta. Det var kjekt å treffe igjen "kjentfolk" på Sulalandet (+ ein del nye) på kirkekaffen etterpå. Deretter bar det vidare til 30-årsfeiring for SI-reiser.