Kontaktskjema

  • Administrativt Forespørsler om synging etc.
  • Bestilling av CD/DVD Bestilling av CDer, praktisk ang økonomi m.m.
  • Mediekontakt For medeia og andre som ønsker materiell eller info om oss.
  • Forbønn Vil du fortelle oss at du husker oss når du ber, send oss et noen ord her. Trenger du at vi løfter deg frem for nådens trone er du også velkommen til å kontakte oss på denne måten.
  • Webmaster Om det som har med websiden å gjøre.