Stormarkering av at SI-reiser er 30 år. Presis kl. 16 starta jubileumsfesten i eit fullsett Spjelkavik bedehus med eit rikhaldig program,  med underhaldande innslag, song og musikk, prolog, premiering av jubilantar, historisk bildeframsyning og festtale. Dessutan vart det avsett god tid til julemiddag med påfylgjande kaffi og kake.  Etter all den gode maten fekk vi oppdraget med å avslutte festen med ein 45-minuttars konsert.

si_reiser.png