I ein stappfull Godøyhall, saman med 10 andre artistar, grupper og kor, var Valderøykvartetten med på å markere at bompengeperioden for fastlandsambandet over etter 22 år. Vel 10 min fekk vi til disposisjon, og to av songane vår fekk vi presentere. Vi er svært takknemlege for at vi fekk synge til så mange av sambygdingane våre, mange som ikkje hadde høyrt oss før. Og det er kjekt å få fleire gode tilbakemeldingar om at songen og evangeliet om Jesus Kristus har nådd fram.