.. vi har nådd en ny milepel Coolkjartan.gif

Kjartan, vår glade tenor, er blitt bestefar, og vi står fremst i rekken av gratulanter!

Kjartan er den 6. i kvartetten som kan smykke seg med tittelen bestefar, og vi har nå kommet dit hen at flertallet, alle 11 medregnet, bærer tittelen.

Kanskje du lurer på hva dette betyr for kvartettens del? Vi kan røpe så pass at vi også gjør oss våre tanker. I det vi bl.a. konstaterer at "the old man" rir elgitaren som aldri før sier vi bare

GET READY !!!