Her kan du sende oss meldinger om du ønsker å komme i kontakt med oss. VMeldingen din blir sendt som e-post til en eller flere av oss 

Vi fordeler oppgaver mellom oss. Mottakeren kan derfor variere alt etter hva det gjelder.

For øyeblikket håndterer Bjørn forespørsler og annet administrativt, Jan Ivar CD-bestillinger og det som har emd økonomi å gjøre. Torstein er mediekontakt og også den som har kontakten med musikkforhandlere.