Etter invitasjon frå Kyrkjemusikalsk Råd med Richard Powell i spissen, skipa vi til konsert i Vigra Kyrkje den 17.februar. Om lag 175 personar hadde funne vegen til Kyrkja denne ettermiddagen. Ute var det både vindfult og kaldt men i Kyrkja var det varmt og godt og vi følte vi også fekk formidle litt av Gud Kjærlighet gjennom sangen vår.

 

Konserten varte i ca 90 min. og Kjartan bandt det heile fint isaman og gav også plass til enkle vitnesbyrd innimellom sangane i tillegg til eit par allsangar. Mellom første og andre avdeling hadde Ricard Powell  eit innslag på orgel der han spelte preludium og fuge i D-dur av Johann Sebastian Bach. Under konserten overrekte vi blomar til Odd Kåre Naalsund som takk for fin innsats på slagverket siste halvåret under Alexanders sjukefråver.